Autor: Vrabi

Návod na zaslepení EGR ventilu
 

Úvodem trocha suché teorie:

EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventil je pneumaticky ovládaný ventil, jenž slouží k přepouštění části výfukových plynů (až 10%) nazpět do sání motoru.

Ptáte se proč se to dělá? Odpověď je jednoduchá: plnění emisních limitů.

EGR ventil totiž snižuje emise oxidů dusíku, jež není schopen zlikvidovat katalyzátor.

Tím, že se smísí část výfukových plynů s nasávaným vzduchem, sníží se obsah kyslíku v nasávané směsy,  dojde k poklesu spalovacích teplot a zároveň ke snížení emisí škodlivých plynů.

 

Toliko výhody tohoto vynálezu a nyní se začneme zabývat jeho nevýhodami:

Za prvé, je to snížení teploty spalování a tím i snížení výkonu motoru.

Za druhé, tím že jsou do sání přimíchávány horké výfukové plyny roste teplota nasávané směsy, a  zároveň klesá objem, který je možno nasát do válce.

Za třetí, celý sací systém je postupně zanášen nečistotami z výfuku a tím se snižuje opět výkon motoru.

 

 

Pokud je ventil zanesený nečistotami nebo je vadný, může nastat situace kdy jsou spaliny přepouštěny do sání trvale, a to zapříčiní špatný chod motoru a zvýšenou kouřivost.

 

Deaktivací EGR ventilu by se (kromě zvýšení emisí Nox) nemělo nic dalšího stát, katalyzátoru by to vadit nemělo z důvodu toho, že ventil je určen pro snížení emisí jež katalyzátor  není schopen zlikvidovat a motoru toto také ublížit nemůže protože EGR ventil je v provozu pouze při určitých jízdních režimech, z čehož vyplývá že když funguje jen někdy tak se asi nic nestane když nebude fungovat nikdy.

 

Některé návody doporučují pouze zaslepení ovládací trubičky, bohužel tímto jednoduchým způsobem nelze řešit situaci kdy ventil nedovírá, proto je lepší zaslepit komůrku ventilu, to sebou navíc nese výhodu u modernějších motorů, které sledují to zda ventil funguje a odpojení ovládání by vyhodnotily jako chybovou hlášku check engine.

 

Zaslepení je proces vratný a pokud by kdokoliv nebyl s jeho výsledkem spokojen, může kdykoli zas ventil zprovoznit.

Nyní k samotnému procesu deaktivace ventilu:

1/ odpojíme přívodní ovládací hadičku ventilu

2/ povolíme dva šrouby M8 připevňující ventil k sacímu potrubí

3/ ventil opatrně sejmeme, tak abychom nepoškodili těsnění mezi ním a sacím potrubím

4/ můžeme se kouknout jak je samotný ventil i sací potrubí zanesené sazemi

5/ podle těsnění si z hliníkového nebo měděného plechu vyrobíme záslepku a to tak, že vynecháme otvor pro obdélníkovou komůrku (tloušťka plechu cca 1,5 mm)

6/ důkladně očistíme veškeré otřepy a zabrousíme hrany záslepky

7/ pokud použijeme staré těsnění namázneme jej před použitím vysokoteplotním silikonem

8/ vše složíme v pořadí: těsnění, plechová záslepka, EGR ventil

9/ utáhneme šrouby upevňující ventil

10/ nasadíme ovládací hadičku ventilu

 

V jednom návodu jsem se dočetl, že je dobré projet po deaktivaci ventilu auto tak, aby motor dosáhl provozní teploty, poté zastavit a odpojit akumulátor alespoň na 30s (déle=lépe), pak nastartovat motor bez sešlapávání plynového pedálu a s vypnutými veškerými elektrickými spotřebiči nechat motor běžet na volnoběh minimálně 5 minut bez jakýchkoli zásahů, pak je dobré motor ihned projet v běžném provozu. ECU si tím načte nové údaje ohledně chování motoru a vyhneme se tím případným chybovým hlášením. Nevím zda se toto týká i Oplů, ale určitě se tím nic nezkazí.

 

Případným tunerům mohu vzkázat ,že po deaktivaci ventilu se rozhodně z auta nestane stíhačka a tato operace nepřidá 10% výkonu jako jiné zaručené metody (dynamizér, elektrické turbo :-). Dosáhneme tím spíše zlepšení výkonu motoru v určitých otáčkách a hlavně přestane postupné zanášení sacího systému.

Ekologům se omlouvám a alespoň za sebe mohu zodpovědně prohlásit, že své auto provozuji téměř výhradně na LPG a tudíž mám emise oproti jiným motorům podstatně nižší.