Český překlad je níže!

 Переделка C16NZ в E16NZ

     Ну вот, наконец и воплотил в 4х экземплярах в жизнь свою теорию :-)... ЛЗ - довольно слабое место в автомобиле. Преждевременный выход его из строя обусловлен слишком некачественным бензином (иногда хватает и одной заправки). К тому-же ЛЗ и катализатор отбирают значительную долю мощности и динамики автомобиля (за экологию надо платить). Посему разработал методику переделки C16NZ в E16NZ EFI-4T( уже на подходе C20NE)...

1. Извлекается кассета ПЗУ из блока управления ECU
2. Снимается крышка с кассеты и этикетка с мс 27с128 (названия разные, но суть та-же)
3. ПЗУ стирается УФ лампой и прописывается программатором под E16NZ (прошивка можно взять здесь).
4. Всё собирается устанавливается на родные места.
5. В удобном месте (обычно возле блока ECU) устанавливается потенциометр СО (RCO). RCO подойдёт от Нивы i или от Ваз 09- 10i. Желательно от Нивы (у него задействованы все 3ноги - средняя сигнал).
6. Подключаем RCO: Если от Нивы, то крайние его ноги подключаем на С14 ECU (+5В) и D1 ECU (масса ECU), а среднюю ногу подключаем на D8 ECU (сигнал RCO). (рис.1).
Если от ВАЗ 09 - 10, то средняя нога у него пустая (реостатная схема включения), надо одну его ногу пустить на С14 ECU (+5В), а другую на D8 ECU (сигнал RCO),нагрузив её на D1 ECU (масса ECU) через резистор 5.1 кОм. (рис.2).
Если настроить СО при таком включении будет проблематично, то немного изменяем включение RCO от ВАЗ 09-10 :одну его ногу пускаем на "массу" (D1 ECU), другую на D8 ECU, подтянув её на +5в (С14 ECU) через резистор 5.1 кОм. (рис.3).

      


7. D7 ECU (сигнал ЛЗ) необходимо отключить, провод обрезать а сам разъём переставить на D8 ECU (использовать для сигнала RCO).
8. ЛЗ можно оставить в качестве пробки :-), а вот катализатор (у кого он ещё остался) лучше потом удалить...
9. Включаем зажигание и устанавливаем RCO по цифровому мультиметру на D8 напряжение 2,150В
10. Ставим перемычку АВ в разъём и заводим двигатель. Лампа CE начинает моргать, обороты около 1500, проверяем стробоскопом УОЗ. Через какое-то время (около 3-4 мин.) обороты двигателя падают в норму (около 800) и лампа СЕ загорается постоянно. Процесс перезаписи и предварительного обучения прошёл успешно.
11. Снова проверяем напряжение на D8 = 2,150В.

     Желательно поставить чистые свечи и по цвету изолятора (центрального электрода) контролировать обогащение смеси. При необходимости регулируем RCO чтобы не было нагара (богатая смесь, уменьшаем U) или "ям" и провалов при разгоне с хлопками в воздушный фильтр (бедная смесь, увеличиваем U). Обычных потенциометров применять не стоит, слишком тяжёлые условия работы и высокая точность настройки. Что получаем в итоге:

1. Машина становится более динамичной (заметно сильно)
2. Некритичность к бензину (изредка допускается даже этилированный)
3. Уменьшается расход топлива, особенно на трассе (при правильной регулировке RCO)
4. Про ошибки 13, 44, 45, 54 забываете навсегда :-)

     Для любителей покритиковать, повторю - всё это опробовано на 4х машинах C16NZ (MulTec EFI-4T) пробег после переделки 3000км (но он постоянно растёт :-) Отзывы самые положительные.

Přeměna C16NZ na E16NZ

1/ vyjmeme paměťovou kazetu z řídící jednotky

2/ z kazety sundáme kryt a strhneme nálepku z čipu 27c128 (je možné i jiné označení od výrobce)

3/ čip vymažeme UV lampou nebo nahradíme novým čipem s programem pro motor E16NZ (možno stáhnout třeba na http://www.doc-scorpion.narod.ru/ECU_Multec.htm)

4/ vše složíme pokud možno do původního stavu

5/ v příhodném místě umístíme potenciometr pro nastavení CO(obvykle vedle ECU), doporučuji lineární víceotáčkový potenciometr 10kΩ

6/ připojíme potenciometr: jeho krajní kontakty připojíme na pin C14 v ECU (+5V) a pin D1 v ECU (kostra ECU), střední kontakt připojíme na pin D8 v ECU, zapojení provedeme dle obrázku č.1

 

7/ pin D7 v ECU (signál lambda sondy): přívod odpojíme, propojíme s pinem D8 v ECU

8/ sondu si můžete vymontovat a dát do šuplíku, katalyzátor (pokud ho ještě máte) je lepší demontovat

9/ zapneme zapalování a nastavíme potenciometr digitálním měřákem na pinu D8 na 2,15V

10/ nastartujeme, kontrolka jednotky začne svítit, otáčky budou kolem 1500/min (možno vyzkoušet stroboskopem), po cca 3-4 min otáčky klesnou  na normální hodnoty (cca 800/min) a kontrolka jednotky zhasne

gratulujeme, tímto proběhl proces deaktivace sondy úspěšně !!

11/ znovu zkontrolujeme nastavení na pinu D8 zda má 2,15V

 

Je dobré namontovat čisté zapalovací svíčky a podle barvy izolátoru  (střední elektrody) sledovat bohatost směsi.Pokud bude směs chudá (bílá barva) nebo bohatá (černá barva) tak změníme napětí na potenciometru. Ideální barva izolátoru je čokoládově hnědá.

 

Co jsme vlastně udělali?

1/motor je dynamičtější

2/můžeme tankovat jakýkoliv benzín

3/snížíme spotřebu paliva

4/na chybová hlášení 13,44,45,54 můžeme zapomenout

 

Toto bylo vyzkoušeno na čtyřech motorech C16NZ a všechny jezdí už 3000 km (tento údaj stále roste).

 

Mějte na paměti, že toto je velmi volný překlad originálu, neručím za případné chyby a osobně jsem toto zapojení zatím ještě nepoužil.

 

Tento text můžete kopírovat a distribuovat pouze v souladu s požadavky licence GNU General Public License (GPL)

Tímto je zaručeno oprávnění libovolně a bez poplatků nakládat s tímto textem (dále jen "text") bez omezení práv na kopírování, změnu, použití, publikování, distribuci anebo prodej kopií textu všem, kdo obdrží kopii tohoto textu a doprovodné dokumentace; tato záruka se vztahuje i na ty, kterým je text dodán za podmínky, že se toto licenční ujednání a záruka objeví ve všech kopiích textu a doprovodné dokumentaci.

Vydal: Vrabi

Odpovědný redaktor: Standa

Technický redaktor: Marek

Thanks to: Scorpion