Autor: Vrabi

Výměna rozvodového řemene u vozů s automatickou napínací kladkou

Novější motory vyrobené po roce 1990 nebo motory pro vozidla vybavená servořízením byly výrobcem osazovány automatickou napínací kladkou rozvodového řemene. Ta usnadňuje oproti motorům původním napnutí řemene.

Během provozu je kladka bezůdržbová a automaticky udržuje za pomoci pružinového mechanismu napnutí řemene.

Při výměně řemene je potřeba důkladně zkontrolovat její stav,zejména jestli ložiska v ní uložená nejsou již na konci své životnosti a nevydávají podezřelé zvuky či dokonce nezadrhávají. Jejich případné zadření totiž skončí roztržením řemene a možným poškozením motoru.

Ve značkových servisech tyto kladky mění při každé výměně řemene, to je však zbytečné,cena kladky je vysoká a při běžném provozu kladka vydrží minimálně dvě výměny řemene bez jakýchkoli problémů.

 

Motor vybavený napínací kladkou poznáme podle zploštělého krytu rozvodového řemene.

 

Výměna řemene u motorů vybavených touto kladkou je o něco málo pracnější než u motorů bez ní, odpadá nám však možnost špatného napnutí řemene a zároveň je automaticky korigováno povolení řemene které vzniká během provozu.

 

Postup při výměně řemene u těchto motorů je následující:

1/ vyšroubujeme zapalovací svíčky (bude se nám lépe otáčet s motorem)

2/ sundáme klínový řemen alternátoru (je možno pro lepší přístup demontovat i alternátor)

3/ vypustíme chladící kapalinu

4/ sundáme kryt rozvodového řemene vycvakáním přídržných spon

5/ dle obr.č1 nastavíme otáčením spodní řemenice zářez na spodní řemenici proti jehle na krytu řemene,zkontrolujeme zda i rysky na horní řemenici jsou proti sobě dle obr.č.2


obr.č.1

6/ vyšroubujeme centrální šroub na spodní řemenici a sundáme ji

7/ zkontrolujeme zda poloha řemenic odpovídá pozici pro HÚ tj. ryska na horní řemenici je proti rysce na krytu dle obr.č.2 a peckovité označení na spodním ozubeném kole je proti vrubové značce na motoru dle obr.č.3

 


obr.č.2

 

 

obr.č.3

8/ povolíme tři šrouby zajišťující vodní pumpu dle obr.č.4

 


obr.č.4

9/ vyndáme vodní pumpu (pozor poteče chladící kapalina) a sejmeme starý řemen

10/ důkladně očistíme plochu v bloku motoru na kterou dosedal těsnící kroužek vodní pumpy a poté jí lehce namázneme vazelínou

11/ z vodní pumpy vyjmeme těsnící O kroužek a nahradíme jej novým dle obr.č.5

 

 
obr.č.5

12/ vodní pumpu nasadíme zpět,lehce utáhneme upevňovací šrouby a namontujeme nový rozvodový řemen

13/ napneme rozvodový řemen pootáčením vodní pumpy dle obr.č.6 a to buď plochým klíčem nebo opatrným poklepáváním na šroubovák zapřený v drážce vodní pumpy,na obrázku je speciální klíč Opel (ten pravděpodobně nevlastníte)


obr.č.6

 

napneme jej tak že pohyblivá část „1“ napínáku „2“ musí být pravou stranou na dorazu dle obr č.7

 


obr.č.7

14/ opatrně pootočíme motorem vpravo spodní řemenicí o dvě otáčky tak aby motor byl opět v poloze HÚ

15/ otočením čerpadla dolů povolíme ozubený řemen tak aby ryska na napínáku „1“ stála proti rysce „2“ dle obr.č.8


obr.č.8

16/ utáhneme upevňovací šrouby čerpadla

17/ zkontrolujeme zda ukazatel na pohyblivé části napínáku stojí proti rysce na základové desce napínáku a že i rysky na spodní a horní řemenici jsou proti ryskám na krytu

18/ zakrytujeme řemen a vše uvedeme do původního stavu

pozn. otvor č. „3“ na obr.č.8 slouží k zaaretování kladky, kladku odtlačíme tak aby došlo k zákrytu otvorů a zaaretujeme ji zasunutím vhodného trnu do otvoru, toto slouží pro rychlé sejmutí rozvodového řemene,po navrácení řemene vyjmeme trn a kladka se sama ustaví a napne řemen

 

Nedoporučuji používání řemenů od fy. QH, již několikrát se mi stalo, že z těchto řemenů „opadali“ zuby, osobně používám značku Gates, jsou to kvalitní řemeny za přijatelnou cenu.