Autor: Vrabi

Chladící soustava + Výměna termostatu a jeho funkce

 

Termostat je často opomíjenou součástkou, která má však velký vliv na chod našeho vozidla.

Po dobu provozu nevyžaduje žádnou údržbu a pokud se porouchá tak jej nelze opravit a musí se nahradit novým.

Při správně fungujícím termostatu nám musí automobil začít vlažně topit cca do 2 minut po nastartování, teploměr by nám měl za jízdy postupně dosáhnout přibližně do poloviny rozsahu a tam bez větších výkyvů zůstat (výjimku tvoří pouze stání v koloně).

Pokud termostat dobře funguje tak musí zůstat chladič studený až do dosažení teploty cca 90 stupňů, po té se během krátké chvilky termostat otevře a chladič se rychle ohřeje v celé ploše. Pokud po nastartování teplota pomalu stoupá a chladič se plynule pomalu ohřívá tak je termostat zadřený v otevřené poloze.

Pokud nám naopak teplota po nastartování rychle stoupne do červeného pole a chladič je stále studený tak je termostat zablokovaný v uzavřené poloze.

Většinou ale termostat zůstává stále otevřený, kromě nepříjemného málo výkonného topení má toto za následek zvýšené opotřebení všech částí motoru, protože motorový olej dosahuje nejlepších mazacích schopností až po dosažení pracovní teploty a při nižších teplotách prudce vzrůstá opotřebení všech třecích ploch, nezanedbatelný je i vliv na spotřebu vozu, při jízdě na krátké vzdálenosti nám s vadným termostatem může vzrůst spotřeba až o 1l/100 km.

 

Výměna termostatu je jednoduchá záležitost, která nevyžaduje speciální vybavení.

U motorů Opel (kromě 16V) jsou podle druhu motoru dvě možná umístění termostatu, první je na obr.č.1 pod krytem rozvodového řemene,uvnitř hlavy motoru a druhé umístění je v hliníkovém vývodu z hlavy motoru.Rozlišíme je od sebe podle toho že buď máme na krátkém hladkém hliníkovém vývodu přímo nasponovanou hadici k chladiči (první typ) a nebo je vývod delší a je přerušen přírubou pod kterou je termostat (druhý typ). U druhého umístění je výměna jednodušší, povolíme tři šrouby tvořící přírubu na vývodu, rozebereme jej a vyměníme termostat.

Obr.č.1

U umístění č 1 musíme sejmout kryt rozvodového řemene, pokud máme šikovné prsty tak po povolení upevňovacích šroubů na obr.č.1 za použití mírného násilí vyjmeme hliníkový vývod,nepovede li se vývod odšroubovat musí se sundat rozvodový řemen. Po sejmutí vývodu je přímo vidět na termostat umístěný v komůrce uvnitř hlavy motoru dle obr.č.2

Obr.č.2

Starý termostat opatrně vypáčíme šroubovákem, důkladně očistíme těsnící plochy v hlavě motoru a v hliníkovém vývodu. Po nasazení nového termostatu zkompletujeme nazpátek motor a je hotovo. 

Výrobce doporučuje ještě provézt odvzdušnění chladící soustavy, to se provádí povolením teplotního čidla umístěného na sacím potrubí (mosazný šroubek nahoře na potrubí na straně u alternátoru a vede do něj drátek),nastartujeme, povolíme šroubek a čekáme až přestanou jít bublinky.

 

Pokud máme pochyby o funkci termostatu, lze jej vyzkoušet. Ponoříme termostat do vody a vodu zahříváme na vařiči, po dosažení teploty kolem 90 stupňů se termostat začne pomalu otvírat. Pokud nenastane pohyb do doby varu je termostat 100% K.O.

 

Pokud máme problémy s přehřívajícím se motorem i po výměně termostatu může to být způsobeno vadnou vodní pumpou (málo pravděpodobné) a nebo zanesením chladící soustavy, po použití přípravku na rozpouštění usazenin v chladící soustavě automobilů by měl být klid.

 

Vadnou vodní pumpu poznáme tak, že při správně fungujícím termostatu, odvzdušněné chladící soustavě a při prohřátí chladiče (po otevření termostatu), sundáme (opatrně pozor na opaření !!) víčko na dolévání vody na expanzní nádobce, pak prudce zatáhneme za táhlo plynu a akcelerujeme do vysokých otáček, voda v expanzní nádobce musí v tomto okamžiku výrazně poklesnout a po uvolnění táhla se vrátí na původní výšku.

 

Je dobré před létem či delší cestou zkontrolovat, zda spíná správně elektrické čidlo pro spínání ventilátoru, při stání na místě podržíme plynový pedál alespoň na 2000 ot/min, teploměr rychle vystoupá a přibližně za ¾ rozsahu by měl sepnout ventilátor, pokud se toto nestane tak sundáme dráty vedoucí do čidla umístěného na plastové vaničce na boku chladiče a ohmmetrem nebo zkoušečkou vyzkoušíme, zda je odpor „0“, někdy stačí očistit kontakty a někdy se musí celé čidlo vyměnit. Při poruše čidla je možno nouzově propojit kontakty vedoucí do čidla vodivým předmětem, ventilátor pak bude neustále sepnut a bude v trvalém provozu, toto se však smí použít pouze krátkodobě, při trvalém dlouhodobém provozu hrozí zničení elektrického motoru ventilátoru.

 

Při objevování se bublin nebo oleje v expanzní nádobce a tlakování celé chladící soustavy za chodu motoru je většinou buď vadné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá či křivá hlava.

 

Jako chladící náplň je nutno používat pouze nemrznoucí směsi určené pro hliníkové motory a ředit je pouze destilovanou vodou.

 

Co nejvíce kilometrů bez závad Vám přeje Vrabi !