Autor: Vrabi

Jak na korozi

 

Bohužel se musíme smířit, s tím, že běh času je neúprosný a koroze je jedním z největších nepřátel našich plechových miláčků.

Zcela vyloučit jí nelze, ale jsou způsoby jak alespoň dočasně oddálit nevyhnutelný konec ve vysoké peci.

 

Základem je vhodná péče o lak, po zimě vždy důkladně auto odsolit a před zimou ošetřit lak, nejlépe ručním voskováním tzv. tvrdým voskem (Hard wax). Veškerá místa odřená, oprýskaná či jinak poškozená včas ošetřit postupem popsaným níže.

 

Spodek vozu ošetřit alespoň jednou za 3 roky antikorozním nástřikem a při této příležitosti se nesmí zapomenut ani na tzv. vystříkání dutin, z českých přípravků doporučuji Rezistin na dutiny, přípravky na bázi parafínů a nebo jiné přípravky k tomuto účelu určené.

Základem ošetření dutin, je použít přípravek, který neztvrdne a je stále lepivý, naprosto nevhodné jsou přípravky na bázi ochranných nástřiků prahů, které korozi pouze uzavřou a rychle ztvrdnou.

Nástřik dutin a spodku se musí provádět vždy na suchý povrch a nejlépe za teplého slunečného počasí, tak aby nátěr vyvzlínal do všech záhybů.

Před samotným nástřikem spodku musíme spodek vozu důkladně zkontrolovat a veškeré puchýřky nebo odřená místa opravit.

 

Postup oprav zkorodovaných míst na karoserii vozu je následující:

1/ Nejprve co nejlépe odstraníme mechanickým způsobem rez (ocelový kartáč, smirek, flexa), vždy se snažíme docílit co nejvíce stříbrného lesklého povrchu.

2/ Po mechanickém ošetření povrch odmastíme, nejlépe technickým benzínem nebo acetonem.

3 /Dále následuje ošetření chemické, tak abychom zlikvidovali i okem neviditelnou mikrokorozi.

Toto ošetření provádíme některým z tekutých odrezovacích přípravků, nejlépe bezoplachovým s fosfatizačním účinkem, vždy v souladu s návodem k použití, nejlépe vícekrát za sebou.

4/ Dále je nutno nanést antikorozní základovou barvu ( S2102, S2129, S2035, S2300, S2160).

Základ se musí nanést minimálně ve dvou vrstvách, opět dle postupu doporučeného výrobcem, při nanášení štětcem musí jít další vrstva křížem proti podkladu.

5/ Na základovou barvu musí vždy přijít barva vrchní, jelikož základ je porézní a je potřeba jej „uzavřít“.

6/ Teprve teď je možné provézt na opravené místo nástřik přípravkem na spodky automobilů.

 

Barvy typu Antirezin, Hamerite aj. nanášené přímo na zkorodovaný povrch, nejsou pro automobil příliš vhodné, protože jsou většinou křehké a jsou určeny na nátěry trubek, silnějších plechů, tyčí apod.

Kdysi se dělala výborná antikorozní barva z červeného suříku, bohužel dnes je z ekologických důvodů zakázána.