Autor: Vrabi

Výměna manžet na předních poloosách

Jelikož většina Kadettů již dosáhla věku kdy manžety postupně puchří a praskají tak není na škodu si stav manžet zkontrolovat a popřípadě špatné manžety vyměnit. Pokud se toto totiž zanedbá tak místo investice cca 150 Kč za jednu novou manžetu, ve velmi krátké době dojde ke zničení homokinetického kloubu a to už je investice podstatně dražší.

Upozorňuji že se jedná o práci sice nikterak náročnou na šikovnost a vybavení, ale velmi velmi špinavou.

 

Při montáži postupujeme takto:

-         vytáhneme závlačku na matici poloosy a matici vyšroubujeme

-         zvedneme auto na hever a sundáme kolo

-         srazíme za pomoci dvou kladiv spodní kuželový čep na personu, a to tak že jedno kladivo přiložíme na oko personu a druhým kladivem tlučeme jako bychom chtěli oko rozplácnout z boku, při současném stačování ramene přední nápravy směrem dolů by měl kužel po několika úderech vyskočit

-         táhneme za person směrem k sobě a lehkými údery kladivem zároveň zaklepáváme hřídel poloosy dovnitř do náboje, tak dlouho až vyleze na druhé straně, není potřeba demontovat brzdovou hadici ani vrchní čep řízení

-         když je poloosa z personu venku tak prudkým trhnutím směrem k sobě vytrhneme druhou stranu poloosy z převodovky, z převodovky někdy začne vytékat olej, tak je potřeba otvor po poloose rychle ucpat kusem hadru

 

Poloosa se upne do svěráku a odstraní se spony držící starou manžetu, manžeta se shrne a za pomoci dvou šroubováků (nebo kleští) se roztáhne pojistný kroužek zajišťující kloub na drážkovaném hřídely poloosy.

 

 

Pak se nejlépe měděnou paličkou nebo kladivem a kusem dřeva opatrně srazí kloub z hřídele.

 

 

Kloub je potřeba důkladně vyprat v naftě nebo petroleji, tak aby se odstranila veškeré stará znečištěná vazelína.

Navlékneme novou manžetu na hřídel poloosy.

Kloub důkladně naplníme novou vazelínou, která bývá většinou přiložena v krabici s novou manžetou, pokud tam není tak použijeme řidší grafitovou vazelínu.

Kloub narazíme zpět na hřídel poloosy, tak aby pojistný kroužek zapadl zpět do drážky !!

Doplníme znovu vazelínu.

Převlékneme manžetu přes kloub a zajistíme novými sponami.

Poloosu narazíme nazpět do převodovky, je potřeba důkladně zkontrolovat zda je poloosa zaražená v převodovce až po osazení na  převodovkovém kloubu, pokud nechce dosednout lze si pomoci údery měděné paličky, pokud by poloosa „nezacvakla“ do převodovky, tak po pár kilometrech vyletí a může dojít ke zničení drážkování mezi poloosou a převodovkou.

 

Pak už jen lehce namázneme olejem drážkování na vnějším konci poloosy a poloosu zasuneme do otvoru v náboji personu.

Nasadíme spodní čep, utáhneme matici a zajistíme ji závlačkou.

Nasadíme kolo.

Utáhneme matici na poloose ve středu kola a opět zajistíme závlačkou.

Závit na matici poloosy lehce namázneme vazelínou pro usnadnění eventuelní příští demontáže.

Po skončení práce zkontrolujeme stav oleje v převodovce (dle návodu v článku „Oleje“).