Návod na vyřazení Lambda sondy u motoru C16NZ

Lambda sonda

Lambda sonda je čidlo, které je umístěno na výfukovém potrubí, a jejím úkolem je měřit obsah kyslíku ve výfukovém plynu. Tento údaj potřebuje řídící jednotka pro správné dávkování paliva v poměru k nasávanému vzduchu.

V mém motoru (C16NZ) je použita jednodrátová (vede od ní jeden vodič) lambda sonda, s ukostřením na tělo výfuku. U některých motorů vozu Kadett jsou lambda sondy s více vývody. U motoru C16NZ je lambda sonda umístěna v místě kde se setkávají výfukové potrubí ze všech válců v jednu trubku (viz. obr.). Dle e-mailů co jsem dostal, lambda sonda většinou nevydrží více jak 80tis. km. Určitě to není pravidlo, ale já to mohu jenom potvrdit. V mém případě se mechanicky rozpadla vinou zrezivění objímky. Lambda sonda pro můj motor stojí zhruba 2700Kč (BOSCH). Pokud je lambda sonda poškozena a řídící jednotka to díky nesmyslných údajích, z ní posílaných,  pozná, pak zaznamená chybu do paměti závad, což má za následek, jako ostatně i porucha jiného z čidel, rozsvícení kontrolky na palubové desce (oranžová kontrolka ve tvaru motoru s bleskem uprostřed). Poté taky řídící jednotka přejde do nouzového režimu (dojezd) a nebere údaje z vadného čidla v zřetel. Má také v sobě nouzové tabulky a snaží se podle nich nahradit funkci vadného čidla. 

Z tohoto popisu je jasné, jak se pravděpodobně bude motor při poruše lambda sondy chovat. Dá se to rozdělit na dvě části, před tím než řídící jednotka pochopí, že lambda sonda je vadná a na dobu kdy už řídící jednotka ví že lambda je vadná a navolila stav dojetí.  Po nastartování motoru bere řídící jednotka údaje z vadné lambda sondy, což ale řídící jednotka neví. Údaje mohou být vzhledem k provozu motoru velice zmatené, ale nemusí se to vůbec nijak na chodu motoru projevit. Tohle byl také můj případ. Ale dostal jsem e-mail kde mi jeden motorista popisoval jak problémově motor běžel a měl výpadky do toho okamžiku, než se navolil stav dojetí a rozsvítila se kontrolka paměti závad. Někdo také v diskusní skupině psal, že je možné poškození katalyzátoru. Myslím si, že je to docela možné a mohlo by vinou špatných údajů z lambdy dojít k předávkování paliva a jeho nahromadění v katalyzátoru a následnému shoření, což ho může přehřát a zničit. Ale je málo pravděpodobné, že by k tomuhle mohlo dojít. Po zjištění, že je lambda sonda vadná, a navolení stavu dojetí, by motor měl pracovat normálně, akorát dojde k nepatrnému snížení výkonu, zvýšení spotřeby paliva a zhoršení emisí. Pokud tedy vaše auto má do okamžiku rozsvícení kontrolky řídící jednotky nějaké problémy s chodem motoru, a vy víte, podle paměti závad , že je vadná lambda, a nehodláte ji v brzké době vyměnit, doporučoval bych ji odpojit. Problémy by měly zmizet.

ROGER (c) 2002